Скачать бесплатно
Вы помогли!
Внешняя миссия
Слово Патриарха

Проповеди Патриарха Кирилла

Подробнее...

Пожертвовать
для России и Европы:

Donation
For all countries with PayPal or credit card:
 
Наш фонд в соц. сетях

fbvkyoutube

 inst

PostHeaderIcon Венгрия

Православие в Венгрии исповедуют в основном национальные меньшинства  (сербы, румыны и другие). Более 30 000 человек в Венгрии являются Православными, что составляет около 0,5 % населения страны. Территория Венгрии находится под юрисдикцией Сербской Православной Церкви, которая имеет Будимскую епархию в городе Сентендре. Также  существуют приходы Константинопольского патриархата, объединённые в Венгерский экзархат и Русской православной церкви, объединённые в Будапештскую и Венгерскую епархию.

PostHeaderIcon 3 храма, незаконно отторгнутые от епархии

3 храма, незаконно отторгнутые от епархии

СЕНТЕШ. ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Адрес: 6600 Szentes, Könyök u. 1/a
В настоящее время незаконно захвачен Константинопольским Патриархатом


КАРЦАГ. ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Адрес: 5300 Karcag I. Horváth F. u. 2
В настоящее время незаконно захвачен Константинопольским Патриархатом


КЕЧКЕМЕТ. ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Адрес: 6000 Kecskemét III. Szécsenyi tér 9.
В настоящее время незаконно захвачен Константинопольским Патриархатом

7 марта 2011 г.
Источник: http://orthodoxia.org/hungary/s/1/4/6/23.aspx
 

PostHeaderIcon Приход во имя святой Троицы (Дебрецен)

Приход во имя святой Троицы (Дебрецен)

 

Настоятель:


Иерей Варнава Шипош

Моб. (+36-30) 48-07-740

Контактная информация


Адрес: 4029 Debrecen, Késmárk u. 7/c.

Иерей Варнава Шипош

Моб. (+36-30) 48-07-740

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Источник: http://orthodoxia.org/hungary

 

PostHeaderIcon Храм святителя Николая Чудотворца (Дьондьош)

Храм святителя Николая Чудотворца (Дьондьош)

A gyöngyösi Szent Miklós ortodox templom története

Heves megyében az első törökországi kereskedők, a görög, szerb, örmény és más nemzetiségű kalmárok, a magyarországi török hódoltság idején jelentek meg. Őket – tekintet nélkül nemzetiségükre – közös hitük alapján, a gyöngyösiek arnótoknak vagy görögöknek hívták. A gyöngyösi görögök 1740 óta kereskedő társulatban, az ún. „arnót kompániában” tömörültek. Szabad vallásgyakorlatuk biztosítva volt ugyan, de azzal a megkötéssel, hogy ha papot akarnak tartani, annak unitus (görög katolikus) papnak kell lennie. A gyöngyösiek ezt nem tartották be, hanem istentiszteleteiket saját szertartásuk szerint titokban végezték. Emiatt a városi tanács többször megrendszabályozta őket, sőt 1741-ben megyegyűlési intésben is részesültek. Miután ennek sem volt foganatja, ugyanabban az évben kiutasították őket Gyöngyösről, de hamarosan visszatérhettek. Lélekszámuk akkoriban mintegy 300 fő volt.

A gyöngyösi ortodoxok sokáig hiába fáradoztak azon, hogy saját templomot építhessenek, a Városi Tanács nem engedélyezte azt. Kérelmük eljutott egészen a királyig, de egyelőre eredménytelenül, mivel a gyöngyösi Városi Tanács az udvarhoz olyan véleményezést terjesztett fel, hogy a görögöket ez a jog nem illeti meg, hiszen csak azzal a feltétellel kaptak letelepedési engedélyt, ha vallásuk szabad gyakorlásáról lemondanak. Később, 1784-ben újabb folyamodványt nyújtottak be, s a rákövetkező évben megkapták a szabad vallásgyakorlási jogukat, és engedélyt nyertek arra, hogy imaházat építsenek, de harang nélkül. Első imaházuk a mostani lakóház volt.

Ezek után, 1806-ban megindult a gyűjtés templom építésére. A felépítendő templom két harangját már korábban beszerezték: 1792-ben, illetve 1793-ban (jelenleg mindkettő az atkári római katolikus templom tornyában van). Időközben a gyöngyösi görögök lélekszáma erősen megcsappant. Míg 1715 körül 200 görög bolt és sátor után fizettek adót, 1806-ben Gyöngyösön már csak 40 görög család élt.

A templomépítés részleteit homály fedi, csak azt. tudjuk bizonyosan, hegy 1809. szeptember 14-én tették fel a torony csúcsára keresztet. A keresztavatási szertartást Rajta Mihály parochus végezte. Az ünnepségen megjelent a város vezetősége, valamint a helybeli római katolikus papság is. A korabeli feljegyzések megemlítik, hogy az ünnepi beszédet a parochus fia mondta el magyar nyelven. Az új templomban az első istentiszteletet csak 1811-ben tartották meg. Erre valószínűleg azért kellett várni, mert a templom berendezése nem készült el hamarabb. A vörös márványból készült oltárasztal is csak 1811-ben érkezett meg Olaszországból. Az abba bevésett görög nyelvű szöveg magyarul így hangzik: „Ezen szent templom Kasztória városából való Jappa Tamás és Theocharisz urak költségén épült, azok és szüleik örök emlékére. 1811. január 1.”

Úgy látszik azonban, hegy a két templomalapító adományai nem fedezték az összes költséget, mert 1813-ban Horváth Demeter gyöngyösi görög kereskedő újabb 1000 forintot adományozott az építkezésre. Az egyre elnéptelenedő egyházközség papjairól (a XIX. század közepe táján már csak három család alkotta az egyházközséget) feljegyzések nem maradtak. Mindössze két papot ismerünk név szerint: Jeftics Simont, aki 1842-ben Gyuláról jött Gyöngyösre, és Kondy Jánost, aki 1864-ben volt az egyházközség lelkésze. A templomnak később csak gondozói voltak, akik szolgálataikért cserébe ingyenes lakást kaptak a lelkészlakban.

1908. július 14-én éjfél előtt Gyöngyösön tűz ütött ki. Az erős szél a Vachott Sándor utca déli oldala felé hajtotta a zsarátnokot, és csakhamar lángokban állt az ortodox templom is. Erről a Hevesmegyei Lapok 1908. évi 29. száma így ír: „Mint egy lánggúla állott a hatalmas épület, nyaldosva az oldalakról felcsapkodó lángnyelvek által. A haranglábak égése és a harangok lezuhanása megdöbbentő hatással volt, nemkülönben az is, mikor a torony omlott össze, rengeteg szikrát szórva az ég felé...” A templom belső berendezése azonban megmenekült a tűzvésztől.

A templom helyreállítására országos gyűjtés indult, amely azonban – beleértve Gyöngyös város 200 koronás adományát is – mindössze 600 koronát hozott. Ebből az összegből pedig csak a legszükségesebb javításokat lehetett elvégeztetni.

A templom valamikor körülkerülhető volt, ma azonban – házépítések folytán – keleti és nyugati oldalról házak közé szorult. Érdekességei közé tartozik, hogy csak északi bejárata van. Délről is látszanak ugyan nyomok, amelyekből arra lehet következtetni, hogy egykor ott is volt ajtó, de nyugati oldalról – szemben az oltárral – nincs ajtó, és nem is lehetett. A templom ugyanis két udvar között fekszik, s az összekötő átjáró a templom kórusa alatt vezet át az egyik udvarból a másikba. A folyosó oldalfalán semmiféle nyoma nincs valamilyen ajtónak, amely a templom belsejébe vezetett volna.

A templom ikonosztázionja újabb keletű és az ikonok szórványosan voltak rajta felfüggesztve. Jelenleg a gyöngyösi Orthodox Múzeumban találhatók. A templom kincsei közül említésre méltó még két görög nyelvű evangéliumos könyv, melyek közül. az egyik zománcképekkel van díszítve, a másik pedig pergamenborítású. A templom régi szertartási ruhái a második világháború folyamán elvesztek, azonban a templomi edények és felszerelési tárgyak nagyjából megmaradtak.

A sok évtizeden át kihaltnak tekintett egyházközség 1945 után újraéledt, és temploma újra megnyílt az akkor kb. 70 lelket számláló gyöngyösi ortodox közösség számára. Az 1970-es, 80-as évek stagnálása után (a templomnak nem volt állandó papja), 1999-ben egy újabb csendes újjáéledés vette kezdetét. 1999-től 2001-ig majd 2005-ben is jelentős külső és belső felújítási munkák folytak a templomban illetve a parochián. Az elmúlt évek során nyaranta az egyházközség többször is ifjúsági-, illetve gyermek hittantáboroknak adott otthont, így legutóbb 2005-ben, amikor Tarkó Mihály megbízott lelkész vezetésével egy kb. 10 fős, budapesti fiatalokból álló csoport töltött 1 hetet Gyöngyösön, ismerkedve a várossal és kirándulásokat téve annak környékére. A templom történetének kiemelkedő pillanata volt, amikor 2001. július 4-én Főpapi Szent Liturgiát tartottak benne, Pavel (Ponomarjov) bécsi és budapesti érsek, Dr. Danilo (Krstić) budai szerb ortodox püspök és Sofronie (Drincec) gyulai román ortodox püspök, illetve nagyszámú papság részvételével. A Magyar Orthodox Egyházmegye mind a mai napig gondoskodik a városban és környékén élő híveinek lelki gondozásáról. Az új állandó lelkész kinevezéséig havonta egyszer Szent Liturgiára kerül sor a gyöngyösi Szent Miklós magyar ortodox templomban.

Настоятель
Протоиерей Иштван Мадьяр
Моб. (+36-30) 210-78-64

Контактная информация
Juhász Ágnes reverendaviselő szerzetes nővér
Cím: Vachott Sándor u. 12.
Tel: (06-37) 303-945

Tarkó Mihály megbízott lelkész
Cím: 1052 Budapest, Petőfi tér 2.
Tel: (06-1) 318-4813
Mobil: (06-30) 418-8805

Источник: http://orthodoxia.org/hungary
 

PostHeaderIcon Храм святого великомученика Георгия Победоносца (Ниредьхаза)

Храм святого великомученика Георгия Победоносца (Ниредьхаза)

И.о. настоятеля:
Иерей Иосиф Кранк

Диакон: Варнава Шипош

Прежний настоятель, ныне находящийся на покое, иеромонах Ефрем Сабо

Расписание богослужений

Богослужения:
По четвергам в 18.00 вечерня
По субботам и накануне праздничных дней в 18.00 вечерня
По воскресеньям и праздничным дням в 10.00 Божественная Литургия

О точном времени предстоящего богослужения желательно заранее справиться по телефону: (36 42) 311-911

Контактная информация

Адрес: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 5.
Тел: (36 42) 311-911
 

PostHeaderIcon Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца (Сегед)

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца (Сегед)


Настоятель:
Протоиерей Тибор Имрени
Моб. тел: (36 70) 247-53-91
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Расписание богослужений

Богослужения:
По субботам и накануне праздничных дней в 18.00 вечерня или всенощное бдение
По воскресеньям и праздничным дням по н.ст. в 10.00 Божественная Литургия

Контактная информация

Адрес: 6720 Szeged Kazinczy u. 7
Тел: (36 62) 420-397

Протоиерей Тибор Имрени
Моб. тел: (36 70) 247-53-91
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Источник: http://orthodoxia.org

 

PostHeaderIcon Храм Святой Троицы (Мишкольц)

Храм Святой Троицы (Мишкольц)

История храма

A XVII-XVIII. században a Balkánról a Magyar Királyság területére nagyobb számban érkeztek ortodox hitű (görög, makedovlah, arnaut stb.) családok – a török birodalom alattvalói –, akik az ország jelentősebb, élénk gazdasági tevékenységet folytató városaiban telepedtek le és kezdtek új életet. Főfoglalkozásuk a kereskedelem volt, és ebben a kenyérkereső foglalkozásukban is közösségi érzésük érvényesült: kereskedelmi társaságokat, úgynevezett „kompániákat” létesítettek. A kereskedelemre való rátermettségükkel párosult szerény életmódjuk révén meggazdagodtak. De vagyonuk folytonos növekedésével párhuzamban állott áldozatkészségük, különösen egyházközségeik alapítása és fejlesztése tekintetében.

A miskolci görögöknek a XVII. században még nem volt templomuk, de az 1700-as évek elején, az akkori Piatz utcában (ma Széchenyi u. 12.) Sötét Kapu mellett kápolnát rendeztek be, amelyet Szent Naumról neveztek el. Ugyanabban a házban volt a lelkészi hivatal és a parochus lakása is.

Az egyházközség első parochusa Bendellasz Evrótiosz volt, aki 60 éven keresztül (1726-1786) szolgálta az Egyházat. Az egyházközségnek időnként másodlelkésze, sőt diakónusa is volt. A miskolci görögök száma a XVIII. század derekán 220-230 fő lehetett.

Vagyoni helyzetük gyarapodásával egyre jobban növekedtek lelki igényeik is. A Piatz utcai kápolna szűknek és túlságosan szerénynek mutatkozott. A miskolci görögök tehát elhatározták, hogy Isten dicsőségére különálló, díszes templomot építenek.

1777-ben a miskolci görög kompánia kérvényt nyújt be a Karlócai Metropóliához templomépítési engedély ügyében. A templom tervezési és felépítési munkálatai 1776-ig  vezetnek vissza. Először  kelet-nyugati irányú hossztengelyes csarnokot tervez Johannes Michart, majd 1784-ben egy bizánci jellegű templomterv is elkészül, végül mégis barokk templomot terveztetnek és építtetnek a miskolciak, a hazánkban akkor divatozó stílus szerint.

A templom alapjait 1785-ben rakták le, hogy 21 év múltán felépüljön a jelenlegi miskolci ortodox templom, amely nemcsak Miskolc városának, hanem egész Magyarországnak is egyik rendkívül nagy értéket képviselő műemléke lett. A templomépítés óriási összeget emésztett fel, amelynek javarészét a helybeli hívek adták össze, a hiányt pedig a Galíciából  és Orosz-Lengyelországból időnként idelátogató görög kereskedők kegyeletes adományaiból fedezték.

A templom ikonosztázionját Jankovics Miklós egri faszobrász faragta, a mennyezeti freskó megfestésére az egyházközség Anton Kuchelmeister bécsi akadémiai festőművészt kérte fel. Az ikonosztázion képeit részben ukrán ikonfestők, részben Kuchelmeister festette. Mind Jankovics, mind Kuchelmeister dolgozott a budapesti Nagyboldogasszony, illetve az egri Szent Miklós ortodox templomban. A miskolci templomot 1806-ban Dioniszije (Popovics) budai püspök szentelte fel a Szent Háromság tiszteletére, nagy egyházi ünnepség keretében.

A 16 méter magas ikonosztázion roppant nagyságával, zárt felépítésével és a templom architektúrához való igazodásával önálló mesterművet jelent a magyarországi ortodox egyházi építészetben. Összesen 88 darab ikon ékesíti.

A templom kegyszerei között hatalmas értékű Áthosz-hegyi kegytárgyakat, arany- és ezüstszövésű szertartási ruhákat, zománcos ötvösműveket, kelyheket, kereszteket, szertartási könyveket találunk, amelyek mind az egykori miskolci hívek áldozatkészségéről és műértéséről tanúskodnak. Megemlítendő, hogy a kegyszerek egy részét menekülésükkor hozták magukkal.

Az egyházközség anyakönyvei 1726-tól vannak rendszeresen vezetve. Meglehet, hogy már előzőleg is voltak anyakönyvi bejegyzések, de ezek az évszázadok folyamán, sajnos, elkallódhattak. Az első anyakönyveket görög nyelven vezették, de már 1837-ben mind az anyakönyvekben, mind az egyházközségi gyűlések jegyzőkönyveiben és egyéb hivatalos feljegyzésekben a magyar nyelvre tértek át.

A templom és az egyházközség több mint 200 éves története során jó pár említésre méltó esemény történt, amelyekből itt idéznénk néhányat.

A kegyes hagyomány úgy tartja, hogy még az első kápolna fennállása idején, 1782-ben, II. Katalin orosz cárnő Miskolcon történt átutazása alkalmával meglátogatta a Piatz utcai Szent Naum kápolnát. Ezen látogatása emlékére az egyházközség kápolnájának a Szentséges Istenszülő Ahtirkai Csodatevő ikonja egy másolatát ajándékozta. Az ikon díszes helyet kapott az egyházközség jelenlegi templomában is.

1843. július 19-én a Miskolcot sújtó nagy tűzvész alkalmával leégett a „görög nem egyesültek” iskolája, paplaka és kórháza. De a tűz megkímélte a palakővel fedett templomot és rézsisakos tornyát. Azonban 1875. július 19-én az orkán levitte a torony rézkupoláját, amelynek egyik része a templomtetőre esett és azt beszakította.

1887-ben Milán szerb király meglátogatta a miskolci egyházközséget, és látogatása emlékére az újból épülő toronyra keresztet adományozott. A toronykereszt azonban későn érkezett meg, s így a toronyra nem a szerb király által adományozott keresztet állították fel.

A második világháború végén, 1944-ben a templomtorony és a templom tetőzete aknarobbanás következtében súlyosan megsérült. Az épületkárt 1954-ben 47 000 forintos államsegéllyel sikerült helyreállítani, s így a templom állagmegóvása biztosítva van, bár a templom alapos külső tatarozásra szorul még.

A hajdani görög és makedovlah családok lélekszáma a XX. századra – mint hazánkban mindenütt –, Miskolcon is alaposan megcsappant. Az I. világháború után az egyházközség néhány évig bolgár jellegű volt, bolgár pappal, majd az 1930-as években kimondta magyar jellegét. Ettől az időszaktól egészen 1971-ig Popovics Konstantin protoierej atya volt az egyházközség parochusa, aki a II. világháborút követő nehéz években is – amikor az egyházközség ingatlanvagyonának jelentős részét államosították – hűséggel őrizte a rábízott lelki nyájat és a hatalmas értékkel bíró műkincseket. Ennek az értékmentésnek köszönhető, hogy 1987-ben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és a Magyar Ortodox Esperesség összefogásával megalakulhatott a Miskolci Magyar Ortodox Múzeum, mely ma is évente több ezer látogatót vonz csodálatos ikon- és kegytárgy-gyűjteményével. Halála után Konstantin atya hamvait a templomban temették el.

A miskolci Szent Háromság egyházközség ma elsősorban magyar, orosz és ukrán híveket foglal magában és istentiszteleteit magyar valamint egyházi szláv nyelven tartja, de az alapítók iránti kegyeletből minden Liturgián felhangzik egy-egy görög nyelvű ekténia is. A parochusi tisztséget 1983-tól Boleszka László Pál protoierej tölti be.

Irodalom:
1, Prot. Popovics Konstantin: A miskolci Szent Háromság templom (Egyházi Krónika, 1957 október)
2, Kordos László-Pikó Mózes: A miskolci ortodox templom (A Borsod Tourist Idegenforgalmi Hivatal és a Miskolci Ortodox Egyházközség közös kiadványa, Miskolc, 1975.)
3, (szerk. Dobrossy István): A miskolci ortodox templom és sírkertje (Miskolc, 2001.)

Настоятель
Иерей Михай Тарко
Моб. (+36-20) 476-88-17

Адрес: 3525 Miskolc Deák tér 7.
Тел: (36 46) 345-892

Источник: http://orthodoxia.org
 

PostHeaderIcon Русский приход во имя святой Троицы (Будапешт)

Русский приход во имя святой Троицы (Будапешт)

В русском приходе во имя Святой Троицы по благословению архиепископа Егорьевского Марка (Головкова), правящего архиерея Венгерской епархии Русской Православной Церкви:

·        Каждое воскресенье в 7.45 проводится Божественная Литургия на церковнославянском языке по старому стилю;

·        Дважды в месяц  по субботам в 10.00 проводится Божественная Литургия на церковнославянском языке по старому стилю;

·        Проводятся богослужения на двунадесятые праздники и в дни празднования памяти святых;

·        Еженедельно по понедельникам и четвергам проводится молебен с акафистом тому святому, празднование памяти которого осуществляется в эти или близкие к ним дни;

·        Осуществляются таинства Крещения и Венчания, а также требы;

·        Богослужения проводятся в  кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы на пл. Петефи, 2.

·        Действует русский церковно-приходской кружок для русских детей.  В программу кружка входит изучение основ православной веры, Священной истории Ветхого и Нового Завета, а также изучение произведений мировой христианской культуры. Занятия проводятся по субботам кроме последней субботы месяца в трапезной храма. Начало занятий: в 15.00 для детей от 4 до 8 лет, в 16.15 для детей от 8 до 15 лет. Проводят занятия иерей Димитрий Корнилов и Екатерина Варади;

·        Открыта приходская лавка, находящаяся в притворе Успенского собора справа от главного входа, в которой можно приобрести иконы, кресты, Евангелия, молитвословы, литературу о Православии, восковые свечи, производимые приходом во имя Святой Троицы, а также другую церковную утварь и предметы декоративного характера;

·        Регулярно печатается приходская рубрика в газете «Российский курьер», выходящая в Венгрии и Австрии. В рубрике печатается информация о событиях в приходской жизни, а также статьи просветительского характера о вере и Православии;

·        Издается бесплатный Вестник Свято-Троицкого прихода,  включающий в себя информацию о деятельности и событиях в приходе, а также статьи просветительского характера. Вестник распространяется  приходской лавкой, а также рассылается в электронном виде;

·        Открыт банковский счет, на котором аккумулируются средства на строительство нового русского православного храма в Будапеште. По благословению правящего архиерея, средства могут использоваться исключительно на строительство храма;

·        Регулярно осуществляются паломнические поездки по святым местам России, Украины и Европы;

·        Организуется  русский летний православный лагерь для детей с родителями  в г. Матрафюред;

·        Организуется русская рождественская елка для детей;

·        Осуществляется возложение венков в местах захоронения советских воинов, павших на территории Венгрии во время Великой Отечественной войны, ученики церковной школы поздравляют ветеранов.Духовенство прихода:

Иерей Димитрий Корнилов Моб. (+36-20) 770-84-41

Дьякон Стефан Вайна-Элиаш Моб. (+36-20) 932-88-50  

План проезда

Собор Успения Пресвятой Богородицы расположен по адресу:

1052 Budapest, V. kerület, Petőfi ter, 2 (Будапешт, 5 район, пл.Петофи 2)     

Источник: www.troiza.org
 

PostHeaderIcon Храм во имя святой мученицы царицы Александры (Ирем)

Храм во имя святой мученицы царицы Александры (Ирем)

Построен в 1802 году, освящен в 1803 году в честь святой мученицы царицы Александры и святого праведного Иосифа Обручника - небесных покровителей великой княгини Александры Павловны Романовой и эрцгерцога Иосифа Габсбурга. Эта придворная церковь - исторический памятник, является старейшим из сохранившихся за пределами бывшей императорской России русским православным храмом, если считать именно отдельно стоящие храмовые здания, а не домовые церкви. Престольный праздник храма - 6 мая в день святой Александры. (В тот же день чествуется святой великомученик Георгий Победоносец, с чем связано иногда встречающееся ошибочное наименование нашего храма в честь этого великого святого). Официальное название храма в документах XIX века - придворная надгробная церковь св.Александры в селе Ирем, Венгрия.
Другое наименование - Офенская духовная миссия. Офен - австрийское название города Буды, столицы Венгрии, времен австро-венгерской империи, до слияния Буды и Пешта в один город Будапешт. Многие русские храмы и подворья зарубежом в синодальный период именовались духовными миссиями. Венгерское название населенного пункта Urom трудно воспроизводимо в русской транскрипции. Согласно правилам орфографии, в начале XIX века использовалось написание "Иром", позже, в конце XIX века и далее - "Ирем". Под храмом находится крипта, в которой покоятся земные останки великой княгини Александры Павловны. Поэтому в венгерских источниках храм иногда называется мавзолеем. Вокруг храма расположено русское кладбище, где нашли упокоение священники, диаконы, певчие и члены их семей, служившие при храме в течение двух столетий.

Более подробную информацию можно найти на сайте храма: http://ofen.orthodoxy.ru/

Настоятель:

иерей Димитрий Свирко,

моб. тел: (36 30) 5360074

электронная почта:

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Контактная информация

Адрес: 2096 Üröm, Alexandra Pavlovna köz 1 (парковка: Patak u. 7)


 

PostHeaderIcon Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (Будапешт)

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (Будапешт)


Настоятель: Протоиерей Иоанн Кадар
Моб. (+36-30) 992-53-98

Расписание богослужений


По субботам и накануне праздничных дней в 17.00 вечерня или всенощное бдение
По воскресеньям и праздничным дням в 10.00 Божественная Литургия

Богослужения совершаются на русском (церковно-славянском) языке, согласно старому календарному стилю.

Контактная информация


Адрес: 1062 Budapest, Lendvay u. 26.
Тел: (36 1) 312-70-64
Факс: (36 1) 332-29-57

Сайт прихода: http://www.budapest.orthodoxy.ru

 

PostHeaderIcon Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Будапешт)

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Будапешт)

История
A XVIII. század folyamán sok görög és macedovlach kereskedő telepedett le Pesten, akik hitéletüket eleinte a Szent György nagyvértanúnak szentelt, a mai Szerb utcában álló szerb templomban gyakorolták. Számuk idővel annyira megnőtt, hogy 1784-től a pesti szerb templomban minden második vasárnapon görög nyelven végezték a Szent Liturgiát. A görög és macedovlach hívők azonban ezt nem tartották elegendőnek, és 1785-ben elhatározták, hogy a maguk számára külön templomot építenek.

Évekig tartó szívós küzdelem után 1790-ben sikerült a több mint hatszáz pesti görögnek és macedovlachnak megszereznie a külön templom építésére szóló engedélyt, amelynek birtokában megvásárolták a piaristák dunaparti telkét a rajta álló kollégiummal együtt. A templom építésére Jung József építésszel kötöttek megállapodást. Mivel az alapítók templomukat a város díszévé akarták tenni, az eredeti tervet kétszer is átdolgoztatták. 1801-ben került sor az Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) templom felszentelésére, amit a görög származású Dioniszije Popovics budai szerb püspök végzett nagy papi segédlettel.

A templom ikonosztázionját Nikolaosz Ioánnu (Jankovicz) Talidorosz egri fafaragó készítette el. Az ikonok megfestésére Anton Kuchelmeister bécsi festő kapott megbízást, aki Magyaroszágon még két ortodox templomban, a miskolciban és az egriben dolgozott. 1809-ben már kívül-belül készen állt a templom, amely Magyarország 19 görög alapítású temploma és kápolnája között kiválik méreteivel, építészeti formáival, gazdagságával, és ma is méltó dísze a pesti Dunapartnak. A felépült templom tornyai annak idején befejezetlen állapotban maradtak. Ezért az egyházközség 1873-ban Ybl Miklós tervei szerint készíttette el a két toronysisakot, s ezzel egyidőben új homlokzatot alakíttatott ki.

A II. világháborúban, Budapest ostroma alatt a templom nagy mértékben megrongálódott, déli tornya is leomlott. A nagy értékű műemlék templom helyreállítása - ami eleinte csak az állagmegóvási munkákra korlátozódott - 1946-ban kezdődött meg és 1949-ig tartott, majd abbamaradt. Ebben az időszakban készültek el a templom ólomüveg ablakai is. 1953-ban a homlokzatot tatarozták, 1972-től pedig - a déli torony kivételével - végbement a templom teljes külső helyreállítása. A belső restaurálás - amely során újjászületett az ikonosztáz, a templom ünnepi ikonja, a Szent Sír, valamint a templom sztaszidionjai (székei) - 1991-1996 között folyt le. A legutóbbi nagyobb munkák a tél folyamán zajlottak le, amikor felújításra került a tetőszerkezet.

A görögök és macedovlachok alapította egyházközség egy évszázad alatt teljesen elmagyarosodott, úgyhogy 1931-ben elnevezésébe is felvette a "magyar" jelzőt. Istentiszteleti nyelve mégis egészen 1949-ig kizárólag a görög maradt, s ennek folytán az egyházközséget egyre inkább az elnéptelenedés veszélye fenyegette. Amióta azonban a Moszkvai Patriarchátus kánoni joghatósága alatt lehetővé vált a magyar nyelv liturgikus használata, az elnéptelenedés veszélye elmúlt, sőt jelentős gyarapodás is kezdődött a hívek lélekszámában. Ma már nem ritka, hogy hétvégente két-három keresztelőt is tartanak a templom lelkészei.

Mindazonáltal a magyar nyelv templomi használata nem lett kizárólagossá, hanem a fővárosunkban élő görög anyanyelvű hívek, köztük a görögországi és ciprusi egyetemisták, valamint a templomunkat látogató oroszajkú keresztények kedvéért a szertartások vegyesen, magyarul, görögül és egyházi szlávul folynak.

Священники:

Протоиерей Иштван Мадьяр, помощник настоятеля Собора   Моб. (+36-30) 210-78-64
Иерей Кирилл Татарка, секретарь епархии  Моб. (+36-20) 284-95-04
Иерей Димитрий Корнилов,   Моб. (+36-20) 770-84-41

Контактная информация

Адрес: 1052 Budapest, Petőfi tér 2.
Тел. (+36-1) 318-48-13
Тел./Факс: (+36-1) 266-59-88      

Источник: http://orthodoxia.org/hungary/
 


 

03
Архив наших новинок
АвторизацияГонения христиан на Украине

Гонения христиан на Украине

Подробнее...